Administrowanie w imieniu i na rzecz developera

NADZOROWANIE PRACY

Nadzorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Optymalizacja kosztów w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów dostarczanych do lokali

ZGŁOSZENIA

Przyjmowanie zgłoszeń usterkowych na częściach wspólnych nieruchomości oraz przekazywanie ich deweloperowi po wcześniejszej weryfikacji

ROZLICZANIE

Rozliczanie indywidualnych lokali z mediów za okres od protokolarnego przekazania lokalu do dnia powstania Wspólnoty mieszkaniowej

WSPÓLNOTA

Przygotowanie nieruchomości do powstania wspólnoty mieszkaniowej – organizacja i uczestnictwo w pierwszym zebraniu

PRZEGLĄDY

Regularne przeglądy nieruchomości w celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi min. sprzątania, konserwacji, pielęgnacji zieleni, odśnieżania

KSIĄŻKA OBIEKTU

Założenie i prowadzenie książki Obiektu Budowlanego

USUWANIE USTEREK

Nadzór nad prawidłowym procesem zgłaszania i usuwania usterek

FAKTURY

Weryfikacja faktur dotyczących obsługiwanej nieruchomości

USUWANIE AWARII

Usuwanie awarii oraz ich skutków

CAŁODOBOWA OBSŁUGA

Zapewnienie całodobowej obsługi nieruchomości

UMOWY

Nadzór nad prawidłowością umów zawieranych w imieniu dewelopera

UBEZPIECZENIE

Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości