Obsługa nieruchomości po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

Szybkie podjęcie uchwał dotyczących funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej

REJESTRACJA WSPÓLNOTY

Rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej – uzyskanie numeru REGON oraz NIP

PROWADZENIE RACHUNKÓW

Założenie i prowadzenie rachunków bankowych

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

Przygotowanie zaliczek oraz innych dokumentów dla Właścicieli lokali

ODBIÓR DOKUMENTACJI

Protokolarny odbiór od dewelopera dokumentacji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej

ZAWARCIE UMÓW

Zawarcie lub przepisanie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej niezbędnych umów w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów