Dedykowana obsługa finansów i księgowości

Prowadzenie księgowości w specjalistycznym programie księgowo – rozliczeniowym oraz składanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Regularne i szybkie prowadzenie windykacji

Czytelne i przejrzyste prowadzenie rozliczeń

Dokonywanie rozliczeń przez wyodrębnione rachunki bankowe tj. bieżącego oraz funduszu remontowego

Skuteczne zarządzanie finansami nieruchomości - lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach bankowych

Przygotowanie planów gospodarczych oraz sprawozdań finansowych

Bieżące monitorowanie wpłat oraz kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz mediów

Rozliczanie właścicieli lokali z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz mediów

Nadawanie dla każdego Właściciela indywidualnego numeru rachunku bankowego w ramach tzw. płatności masowych - dla sprawnego i szybkiego przekazywania informacji do internetowej kartoteki mieszkańca