Obsługa prawna dedykowana dla wspólnot

Przygotowywanie i opiniowanie zawieranych umów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej

Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspieranie bieżącej windykacji należności od właścicieli i kontrahentów
Wspieranie bieżących działań związanych z eksploatacją nieruchomości