Obsługa techniczna nieruchomości

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości

Nadzór nad realizacją umów serwisowych – wybieramy najlepsze i sprawdzone firmy

Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych przy udziale Zarządów Wspólnot

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości wraz z będącymi na jej wyposażeniu urządzeniami i instalacjami

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

Zapewnienie 24 – godzinnego pogotowia technicznego

Nadzór nad usuwaniem awarii oraz ich skutków

Zgłaszanie i egzekwowanie od dewelopera usuwanie usterek na częściach wspólnych nieruchomości – w ramach obowiązującej rękojmi i gwarancji

Wykonywanie remontów i robót budowlanych po wcześniejszym zebraniu ofert i wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania