Proces przejęcia nieruchomości w zarządzanie

Sprawne i dokładne przejęcie nieruchomości w administrowanie na podstawie protokołu przejęcia nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, prawną i finansową.

Analiza stanu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym m.in.:
- dokumentacji technicznej budynku - dokumentacji eksploatacyjnej
- książki obiektu budowlanego - dokumentacji finansowo - księgowej

Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wykazu lokali, właścicieli lokali.

Przejęcie dokumentacji spraw bieżących.