accor

SPRAWNIE I DOKŁADNIE

Sprawne i dokładne przejęcie nieruchomości w administrowanie na podstawie protokołu przejęcia nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, prawną i finansową.

SPRAWNIE I DOKŁADNIE

Sprawne i dokładne przejęcie nieruchomości w administrowanie na podstawie protokołu przejęcia nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, prawną i finansową.