Weryfikacja, przekazanie inwestycji, plan obsługi i obsługa nieruchomości, zakończenie inwestycji, udział w odbiorze, prace wykończeniowe i optymalizacja kosztów.

Podejmowanie uchwał, rejestracja wspólnoty, prowadzenie rachunków, przygotowanie i odbiór dokumentów, zawieranie umów.

Nadzór, optymalizacja kosztów, obsługa zgłoszeń, umowy i rozliczenia, przeglądy, książka obiektu, usuwanie usterek, całodobowa obsługa, ubezpieczenie.