Internetowa kartoteka mieszkańca

24 – godzinny dostęp do informacji o nieruchomości oraz indywidualnej kartoteki lokalu, w tym naliczanych opłatach oraz dokonanych wpłatach

Wykonywanie remontów i robót budowlanych po wcześniejszym zebraniu ofert i wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania

Podgląd do ważnych dokumentów wspólnoty np. regulamin rozliczania mediów lub regulamin porządku domowego

Możliwość podglądu oraz zamieszczania ważnych dla wspólnoty mieszkaniowej informacji, komunikatów itp.